Välkommen till Shetland Sydost

Aktuellt i Sydost:

Från höstutställning i Eksjö 2019:
BIS Lönnshults Cross My Heart och reserv BIS Bepal, med sina ägare samt domaren Kurt Larsson