Välkommen till Shetland Sydost

Aktuellt i Sydost:

På årsmötet delades årets utmärkelser ut, enligt följande. Fotot visar Susan (t.v) och Eva (t.h)