Välkommen till Shetland Sydost

Aktuellt i Sydost:

Från påskutställningen i Tranås:
Best In Show Eroz af Jäboruder, med sin ägare Anne Pagmar
och Reserv Best In Show Ginger v.h. Duurschenbosch med ägare Jenny Gunnarsson