Välkommen till Shetland Sydost

Aktuellt i Sydost:

På årsmötet i februari 2020 delades 2019 års utmärkelser ut, enligt nedan.
Fotot visar Susan (t.v) och Eva (t.h)