Välkommen till Shetland Sydost

Aktuellt i Sydost:

Kom ihåg att aktuella nyheter och information i första hand publiceras på vår Facebooksida, som också finns infogad på vår hemsida HÄR

Vi jobbar på att skapa en helt ny webplats och fokuserar främst på att få den färdig. Därför kan det finnas en del inaktuell information kvar på den här sidan.

Vinnarna i Ekenässjön 2022: Reserv BIS Bepal och BIS Snobbe med sina respektive ägare, samt domaren Morgan Johnsson i mitten.