Bli medlem hos oss!

Shetland Sydost är en av Sveriges Shetlandssällskaps regionalföreningar.
Du blir medlem i Sydost genom att lösa medlemskap i SSS och ange på din inbetalning att du vill tillhöra Sydost. (skulle du råka skriva Gotland, så är det här du blir medlem...)
Här är SSS information till nya medlemmar

Sveriges Shetlandsällskap (SSS) är en avelsorganisation som främjar shetlandsponnyn i Sverige.
Som medlem får du:

För år 2019 är medlemsavgiften:

350 kr för enskild medlem
400 kr för familjemedlemskap
400 kr för medlem bosatt i annat land

Medlemsavgiften betalas in på SSS bankgiro 260-9675
Ange: Namn, adress, tel. nummer och vilken regionalförening du vill tillhöra! Vid medlemsskap för hel familj skall det anges vem som är "huvudmedlem" samt namnen på de övriga familjemedlemmarna.

Är du medlem sedan tidigare? Då anger du ditt medlemsnummer som finns på tidningens adressetikett samt vilken regionalförening du vill tillhöra!

Och kom ihåg att skriva att Du vill till höra Shetland Sydost på din inbetalning!