Proposition för brukstävlingar 4 augusti -18

Proposition i PDF-format för utskrift finns här

RIKS-BRUKS 2018

Tävlingarna är endast öppen för renrasiga shetlandsponnyer (raskod 38, med pass utfärdat av Sveriges Shetlandssällskap eller motsvarande utländsk stambok).

 1. Anmälningstiden utgår den 4 juli, 2018.
 2. Anmälan kan göras antingen med Shetland Sydosts digitala anmälningsblankett
  eller på utskriven blankett som skickas till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro
  Det går bra att ange samtliga klasser ekipaget ska anmälas till på samma blankett.
 3. Efteranmälningar mottages fram till tävlingsdagen mot dubbel avgift. Betalas via swish eller kontant på platsen. OBS! Efteranmälningsavgiften är borttagen, det kostar inget extra att anmäla sig sent!
 4. Anmälningsavgiften, 50 kronor per klass, sätts in på Shetland Sydost bankgiro
  554-7955 senast sista anmälningsdag. Uppge ”Riks- bruks” och ponnyns namn på betalningen. Vid efteranmälan betalas avgiften på plats, kontant eller via swish.
 5. Deltagarmeddelande samt preliminär startlista kommer att finnas på hemsidan Shetland Sydosts och Sveriges Shetlandssällskaps hemsidor en vecka innan tävlingen.
 6. Tävlingen hålls utomhus på gräsbana oavsett väder.
 7. Eventuella frågor ställs till Anna 0731-510131 eller Eva 0709-890370

Följande klasser kan anordnas:

OBS!! Ändring bland klasserna! Nedanstående klasser kommer genomföras:

 1. Agility vid hand, riden eller tömkörd, Clear Round, ingen klassindelning
 2. Hoppning vid hand, riden eller tömkörd, Clear Round, endast 20 cm hinder
  ledare eller medhjälpare på banan är tillåtet, vid behöv
 3. Precision riden eller tömkörd, Clear Round, ingen klassindelning

Blåvit Clear Round-rosett till deltagare som genomför banan felfritt.
Shetland Sydosts deltagarrosett till övriga deltagare.

Banorna kommer stå uppbyggda hela dagen och vi tillämpar drop in-start.
Passa på att prova dessa roliga klasser, när du ändå är på plats!
Anmäl dig till ansvarig vid bruksbanorna!

Klass 1           Precision, riden med ledare Clear Round
Klass 2           Precision, riden, minior med vuxen på banan Bed A:0
Klass 3           Precision, riden, junior Bed A:0
Klass 4           Precision, tömkörd, junior Bed A:0
Klass 5           Precision, tömkörd, senior Bed A:0
Klass 6           Agility vid hand, minior med vuxen på banan Bed A:0
Klass 7           Agility vid hand, junior Bed A:0
Klass 8           Agility vid hand, senior Bed A:0
Klass 9           Agility, riden, minor med vuxen på banan Bed A:0
Klass 10         Agility, riden, junior Bed A:0
Klass 11         Agility, tömkörd, junior Bed A:0
Klass 12         Agility, tömkörd, senior Bed A:0
Klass 13         Clear Round Agility (vid hand, riden eller tömkörd) Ingen tidtagning
Klass 14         Clear Round Precision (riden eller tömkörd) Ingen tidtagning
Klass 15         Hoppning 10 cm med ledare el. vuxen på banan Clear Round
Klass 16         Hoppning 20 cm med el. utan vuxen på banan Clear Round
Klass 17         Hoppning 30 cm Bed A:0
Klass 18         Hoppning 40 cm Bed A:0
Klass 19         Hoppning, tömkörd, junior Bed A:0
Klass 20         Hoppning, tömkörd, senior Bed A:0
Klass 21         Handlerhoppning, minor med vuxen på banan Bed A:0
Klass 22         Handlerhoppning, junior Bed A:0
Klass 23         Handlerhoppning, senior Bed A:0

Ålder på handler/ryttare/kusk indelas enligt nedan:
Clear Round 3 år och äldre
Minior 5- 9 år
Junior 10-15 år
Senior 16 år och äldre
Ålder räknas efter kalenderår.
Vid anmälan till klass 13 och 14 ange om det gäller för hand/riden/tömkörd.

Bedömning
Bedömning A:0 innebär att banan genomförs en gång på tid. Placering efter minst antal fel och snabbast tid.
Rosett till alla ekipage (minior & junior) som genomför tävlingen.
Clear Round innebär att banan genomförs en gång utan tidtagning och alla felfria ekipage erhåller rosett.

Så här går det till:
Precision: Banan består av portar av koner och bommar. Även slalom mellan koner/pinnar kan förekomma. I tömkörd klass ska hela ekipaget igenom portarna. Rivning eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel.
Portbredd riden och tömkörd klass: 60 cm
Agility: Rivning, ej korrekt genomfört hinder eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel. I tömkörd agility ska hela ekipaget genom/över hindren, förutom om vippbräda/bro förekommer där kusken går vid sidan av.
Handlerhoppning: Handlern hoppar tillsammans med ponnyn en bana bestående av ett antal hinder på 20cm för miniorer och juniorer och 30 cm för seniorer. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett om det är ponnyn eller handlern som är orsaken.
Hoppning: Ekipaget hoppar en bana bestående av ett antal hinder. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel.
Tömkörd hoppning: Kusken hoppar tillsammans med ponnyn en bana bestående av ett antal hinder på 20 cm höjd. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett om det är ponnyn eller kusken som är orsaken.

Regler:
HJÄLMKRAV: Alla som beträder bruksbanan med ponny ska bära hjälm, dvs. även medhjälpare/ledare.
KLÄDSEL: Ryttare ska bära hjälm och rekommenderas att bära säkerhetsväst. På fötterna kan lämplig stövel eller sko med klack bäras. I övrigt prydlig klädsel, lämplig för ridning.
Handler ska bära hjälm och i övrigt prydlig, lämplig klädsel.
ANTAL STARTER: Ponny kan maximalt göra tio starter under dagen.
PONNYNS ÅLDER: För att starta i agility, tömkörning, handlerhoppning ska ponnyn vara minst tre år gammal, i ridklass minst 4 år.
UTRUSTNING: Ponnyn ska vara iförd träns med vanligt tränsbett (rakt, två- eller tredelat). Denna regel är satt av säkerhetsskäl. Dispens kan sökas för bettlösa alternativ, men inte skarpare betsling. Utrustning ska vara hel och väl tillpassad. Undermålig utrustning leder till uteslutning.
UPPFÖRANDE: Ekipage som uppträder på sådant sätt att det av arrangören ses som en säkerhetsrisk, kommer att avvisas från tävlingsplatsen. Hingst ska hanteras med särskild hänsyn till övriga deltagare. Barn under 8 år får inte leda hingst för hand. Barn mellan 8-14 år ska ha vuxen på banan om de ska leda hingst för hand.
SPÖ/PISK: I alla klasser är ridspö/körpisk tillåtet, men inget krav. Spö/pisk får inte missbrukas, missbrukas spö/pisk blir man tillsagd samt kan bli utesluten.
DRÄKTIGA STON/STON MED FÖL VID SIDAN: Betäckta ston får på ägarens ansvar delta som längst fram till och med fjärde dräktighetsmånaden. Sto som har föl vid sidan får delta om fölet kan hållas utanför tävlingsbanan.
TÖMKÖRNINGSKLASS: Ponnyn ska ha däckel alternativt sele. Tömmen ska löpa genom de översta ringarna på däckeln om valbarhet finns. Tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från ponnyns bakdel. Kusken ska befinna sig bakom ponnyn. Vid tömkörd hoppning så är höjden 20cm.
AGILITY: Ponnyn leds i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Delta får av säkerhetsskäl inte användas då det finns risk för att det kan fastna i vissa hinder.
HANDLERHOPPNING: Ponnyn leds i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Höjd för miniorer och juniorer är 20cm och för seniorer 30cm.
HOPPNING: Ekipage kan bara starta i en ridklass (15 eller 16-18) det går bra att starta med flera ponnyer i samma klass. Ryttare kan även starta ungponny i klass 15 och mer rutinerad ponny i klass 16-18. Ekipage ska vara proportionerliga, oproportionerliga ekipage kan uteslutas. I ledklass ska grimskaftet vara fäst i antingen nosgrimman eller vänster bettring. Ledaren får inte styra ponnyn utan finns enbart med som ett stöd.
Säkerhetsväst rekommenderas på ryttaren.

Placeringar och poäng
Antal placeringar är beroende av antal startande. För att bli placerad krävs att ekipaget genomfört klassen. Olika priser kommer att delas ut på tävlingarna.

Deltagare är själv ansvarig för att olycksfallsförsäkring finns.
Allt deltagande sker alltså på egen risk.

Varmt välkomna till Riks-Bruks 2018!
Shetland Sydost och Sveriges Shetlandssällskap