Statuter för utmärkelser

Shetlands Sydosts utmärkelser, att dela ut på årsmötet. Meriterna samlas under ett kalenderår och delas ut på det närmast följande årsmötet. För alla tre priserna gäller att de kan delas om två eller flera ponnyer/uppfödare uppnår samma poäng.

Årets utställningsponny

Delas ut till den ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som under året deltagit i minst 2 av Shetland Sydosts utställningar och där fått den högsta medelpoängen: ponnyns poäng från utställningarna adderas och delas med antal utställningar där den deltagit.
Priset delas ut utan ansökan.

Årets bruksponny

Delas ut till ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som har samlat bruksmeriter under året på officiella tävlingar (ridsport, körning, trav, galopp) eller av SSS eller dess regionalföreningar arrangerade brukstävlingar. De 5 bästa resultaten räknas och poäng samlas enligt nedan:

Placering Poäng
1 10
2 8
3 6
4 4
5 2
Övrig placering 1
Clear Round 1

Ansökan ska vara Shetland Sydost tillhanda senast 31/12 det år meriterna gäller.

Årets uppfödare

Delas ut till uppfödare som är medlem i Shetland Sydost med 3-5 egenuppfödda ponnyer som under året samlat meritpoäng enligt nedan. Poängen adderas och delas på antalet ponnyer i ansökan, högsta medelpoäng vinner. Meriterna kan samlas under året på premieringar, treårstest och kvalitetsbedömningar i Sverige, utställningar och bruksdagar arrangerade av SSS eller dess lokalföreningar, utställning arrangerad av annan SH-ansluten arrangör samt officiella tävlingar i ridsport, körning, trav och galopp. För ponny med flera olika meriter gäller att högst två meriter/ponny får räknas med.

Poängskala:

1 poäng

2 poäng

3 poäng

5 poäng

Ansökan ska vara Shetland Sydost tillhanda senast 31/12 det år meriterna gäller.