Blanketter och dokument
öppnas i nytt fönster
Grundproposition 2021
Anmälningsblankett utställning
Webanmälan utställning
Anmälningsblankett bruks mm.
Webanmälan bruks-, maskerad-
och handlerklass mm

Intyg för klippt ponny

Utställningar 2021

13 maj - Vårutställning i Ekenässjön INSTÄLLD
domare: Linnea Ornstein

3 juli - Sommarutställning i Björnamo, utanför Växjö
domare: Helena Jansson

9 oktober - Höstutställning i Långasjö
domare: Torsten Jeppsson

- - -

Klicka på den fetade texten för att komma till proposition för respektive utställning.
Uppdaterade nyheter angående utställningarna finns i första hand på vår facebooksida.

Propositioner, som gäller tillsammans med SSS grundproposition.


Shetland Sydosts Vårutställning i Ekenässjön
torsdag 13 maj 2021
**OBS** ÄNDRAD, se nedan!!

Domare: Linnea Ornstein

Plats: Ekenässjön (

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131

Platsansvarig: Malin Ohlin, 0763-416353

Anmälan senast: 3 majl 2021

Anmälan kan ske via vår digitala anmälningsblankett Webanmälan
via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro

Anmälningsavgift: 200 kr, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum.
Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn

Följande klasser anordnas: 18

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Enklare servering kommer finnas på utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser:
Utställningen genomförs som en drive-in-klass, dvs ponnyerna kommer inte delas in i klasser eller rangeras. Endast föranmälda ponnyer får delta. Alla anmälda ponnyer får en starttid då de ska visas en och en. Ponnyer med samma ägare visas efter varandra. Meddela oss om ni samåker till utställningen, så vi kan ta hänsyn till det när starttiderna planeras.
Direkt efter visningen får ponnyn sin poäng och kritik, samt rosett. När man är färdig åker man hem. Ingen publik är tillåten på platsen.
Minst 40 och max 70 deltagare
Dräktiga ston som ska föla 2021 får ej delta på utställningen
Katalog endast i PDF-format som skickas ut via mejl till alla deltagare.

Utställningen genomförs under förutsättning att smittläget tillåter och i så fall med de eventuella restriktioner som är nödvändiga.

 

- - - - - - - -

Sommarutställning i Björnamo, Växjö
lördag 3 juli 2021

Domare: Helena Jansson

Plats: Björnamo, utanför Växjö

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131

Platsansvarig: Ann-Mari Björkmarker, 0702-995420

Anmälan senast den 7 juni 2021
Anmälan kan ske digitalt via Shetland Sydosts webanmälan, som finns på Shetland Sydosts hemsida länk: http://shetlandsydost.se/filer/anmalan.htm 
eller via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.

Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder anmäls, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och
dubbel avgift vid sen betalning.
Medlem i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i
anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 1-17 samt 19, 20

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker utomhus på gräs.
Om väderprognosen spår stora regnmängder på utställningsdagen kan den komma flyttas till
ett ridhus i närheten, detta kommer i så fall meddelas till deltagarna via mejl senast dagen före utställningen.

Boxar: Nej

Servering: Enklare servering kommer finnas på utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser: Minst 40 och max 70 deltagare
Klass 19, handlerklass och klass 20, maskeradklass anordnas.
Det är kostnadsfritt att delta.

Följande extra hederspriser delas ut:
Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar
Bästa veteran
Bästa färgade (annan färg än svart eller fux)
Bästa gångarter
Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

Utställningen genomförs under förutsättning att smittläget tillåter och i så fall med de eventuella restriktioner som är nödvändiga.

 

- - - - - - - -

Höstutställning i Långasjö
lördag 9 oktober 2021

Domare: Torsten Jeppsson

Plats: Långasjö Ridhus

tställningsansvarig: Anna Lundin, tel 0731-510131

Platsansvarig: Anna Lundin

Anmälan senast: måndag 13 september 2021

Anmälan kan ske via vår digitala anmälningsblankett Webanmälan
via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro

Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder visas,
skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum.
Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn

Följande klasser anordnas: 1-17 samt 20

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: kommer finnas på utställningsplatsen

Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 och max 70 deltagare
Klass 20, Maskeradklass anordnas. Det är gratis att delta.

Följande extra hederspriser delas ut:
Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar
Bästa veteran
Bästa färgade (annan färg än svart eller fux)
Bästa gångarter
Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

- - - -

Till sidans topp