Blanketter och dokument
öppnas i nytt fönster
Grundproposition 2019
Anmälningsblankett utställning
Webanmälan utställning
(länk kommer...)
Anmälningsblankett bruks mm.
Webanmälan bruks mm.
(länk kommer...)
Intyg för klippt ponny

Utställningar 2020

13 april - Påskutställning i Eksjö (eller dess närhet)
domare: Linnea Ornstein

29 augusti - Drive in-Utställning i Visby
domare: Linnea Ornstein

5 oktober - Höstutställning i Långasjö
domare: Kurt Larsson

 

- - -

Klicka på den fetade texten för att komma till proposition för respektive utställning.
Uppdaterade nyheter angående utställningarna finns i första hand på vår facebooksida.

Propositioner, som gäller tillsammans med SSS grundproposition.


Shetland Sydosts Påskutställning i Vetlanda
måndag 13 april 2020

Domare: Linnea Ornstein

Plats: Vetlandaortens Ryttarförening (stora ridklubben)

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131

Platsansvarig:

Anmälan senast: 16 mars 2020

Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida
via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro
eller via mejl till utstallning@shetlandsydost.se
Vid anmälan via mejl skall samtliga uppgifter från anmälningsblanketten anges!

Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder visas,
skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum.
Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn

Följande klasser anordnas: 3-11, 13-17 samt 20

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar:

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 och max 70 deltagare
Klass 20, Maskeradklass, anordnas och det är gratis att delta!
Efteranmälan till maskeradklassen tas emot t.o.m 11 april.
Följande extra hederspriser delas ut:
Bästa Svenskfödda med svenskfödda föräldrar
Bästa Veteran
Bästa färgade
Bästa gångarter
Bästa Sydostägda

- - - - - - - -

Jubileumsutställning i Fröjel, Gotland
lördag 29 augusti 2020

för ponnyraser och kallblod

Domare: Carina Lockwall

Propositionen publiceras senare.

- - - - - - - -

Höstutställning i Långasjö
lördag 10 oktober 2020

Domare: Alf Johansson

Plats: Långasjö Ridhus

tställningsansvarig: Anna Lundin, tel 0731-510131

Platsansvarig: Eva Aronsson, tel 0709-890370

Anmälan senast: måndag 14 september 2020

Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida
via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro
eller via mejl till utstallning@shetlandsydost.se
Vid anmälan via mejl skall samtliga uppgifter från anmälningsblanketten anges!

Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder visas,
skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum.
Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Medlemmar i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn
Anmälningsavgift för klass 19, handlerklass, är 50 kr

Följande klasser anordnas: 1-17 samt 19

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 och max 70 deltagare
Klass 19, Handlerklass, anordnas
Efteranmälan till handlerklassen, mot dubbel avgift, tas emot t.o.m 2 oktober.
Följande hederspriser delas ut:
Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar
Bästa veteran
Bästa färgade
Bästa gångarter
Bästa Sydostägda

- - - -