Bli medlem

Shetland Sydost

Föreningen för shetlandsponnyentusiaster i sydöstra Sverige

Bli medlem!

Shetland Sydost är en av Sveriges Shetlandssällskaps regionalföreningar.

Du blir medlem i Sydost genom att lösa medlemskap i SSS och ange på din inbetalning att du vill tillhöra Sydost. (skulle du råka skriva Gotland, så är det ändå här du blir medlem...)

 

Sveriges Shetlandsällskap (SSS) är en avelsorganisation som främjar shetlandsponnyn i Sverige.

Som medlem får du:

 

  • Medlemstidningen "Shetlandsponnyn" fyra ggr per år. Den innehåller fakta, bilder, information, matnyttiga artiklar, resultat och referat från utställningar, information från regionalföreningarna m.m.

  • Du får deltaga i olika aktiviteter och ställa ut din ponny på de olika utställningarna arrangerade av SSS och dess regionalföreningar till reducerat pris.

 

För år 2017 är medlemsavgiften:

 

350 kr för enskild medlem

400 kr för familjemedlemskap

400 kr för medlem bosatt i annat land

 

Medlemsavgiften betalas in på SSS bankgiro 260-9675

Ange: Namn, adress, tel. nummer och vilken regionalförening du vill tillhöra! Vid medlemsskap för hel familj skall det anges vem som är "huvudmedlem" samt namnen på de övriga familjemedlemmarna.

 

Är du medlem sedan tidigare? Då anger du ditt medlemsnummer som finns på tidningens adressetikett samt vilken regionalförening du vill tillhöra!

 

Och kom ihåg att skriva att Du vill till höra Shetland Sydost på din inbetalning!