Styrelsen

Shetland Sydost

Föreningen för shetlandsponnyentusiaster i sydöstra Sverige

Styrelse 2017

Ordförande

Anna Lundin, Nybro

0731-510131

anna.lundin@shetlandsydost.se

 

Sekreterare

Eva Aronsson, Eriksmåla

0471-44056

eva.aronsson@shetlandsydost.se

 

Kassör

Sara Linder, Mönsterås/Klintehamn

0733-358258

sara.linder@shetlandsydost.se

 

Ledamot - vice ordförande

Malin Lundgren, Stånga

070-7413423

malin.lundgren@shetlandsydost.se

 

Ledamot

Susan Fasth, Järpanäs

070-7920504

susan.fasth@shetlandsydost.se

 

Suppleant

Ann-Mari Björkmarker, Växjö

ann-mari.bjorkmarker@shetlandsydost.se

 

Suppleant

Cecilia Farinder, Romakloster

cecilia.farinder@shetlandsydost.se

 

Suppleant

Malin Ohlin, Sölvesborg

malin.ohlin@shetlandsydost.se

Valberedning

valberedning@shetlandsydost.se

mejl till denna adress vidarebefordras till samtliga i valberedningen

 

Ann-Christine Bruhn Lindhe, sammankallande

Anna-Lena Karlsson, Vimmerby

Suppleant: Doris Lemke, Visby

 

 

Revisor

Anki Dahlby

 

Suppleant

Bengt-Olof Aronsson

 

 

Webmoster

webmoster@shetlandsydost.se