Gotland 2016

Shetland Sydost

Föreningen för shetlandsponnyentusiaster i sydöstra Sverige

Stånga 14 juli 2016

Småprop:

 

Shetland Sydost Drive-in-utställning i Stånga, torsdagen den 14 juli 2016

i samarbete med föreningen Gotlandsruss m.fl

 

Domare: Liselotte Erixon

Platsansvarig: Sara Linder, 0733-358258

Utställningsansvarig: Sara Linder, 0733-358258

Sista anmälningsdag: 12 juni 2016

Underlag: grus

Boxar: nej

Särskilda regler: Endast klass 24 ”Drive-In exteriörbedömning” arrangeras

Inga offciella titlar delas ut.

Bäst I Rasen och Reserv Bäst I Rasen kommer utses.

 

Anmälan skickas till: Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro

eller mejl till utstallning@shetlandsydost.se (använd PDF-formuläret, eller skriv alla de uppgifter som finns i formuläret i ett vanligt mejl!)

Anmälningsavgiften: 200 kr/ponny i utställningsklass, 150 kr för föl vars moder också är anmäld.

Ägare som ej är medlem i SSS betalar dubbel avgift.

sätts in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955

 

- - - - -

 

Lite mer information:

Utställningen arrangeras tillsammans med några fler raser och eftersom vi då delar på kostnader för domare och utställningsplats, kommer utställningen bli av nästan oavsett antalet deltagande ponnyer.

Men visa nu Gotlänningar att det finns intresse för utställningen!!

 

Utställningen genomförs som separata utställningar rasvis och startordningen kommer bli liknande en klassindelad utställning. (klassen heter Drive in, även om det är obligatorisk föranmälan enligt såpropen. Tyvärr kan vi inte ha en "vanlig utställning" med klassindelning, då vi inte räknar med tillräckligt många deltagare

Bäst i rasen och reserv Bäst i rasen kommer utses. BIR tävlar sedan mot övriga rasers BIR om att bli BIS.

 

Som extra bonus kommer några av vandringspriserna som är kvar från GSF-tiden delas ut!

 

Vandringspriset till BIS delas ut för 15e och sista gången, till BIR på Gotlandsutställningen.

Det ska sedan stanna hos ägare till ponny som har tre inteckningar (eller enligt statuterna) – tre ston som fortfarande lever har två inteckningar vardera, vi hoppas få se dem alla tre på utställningen i sommar! Ägarna kommer kontaktas personligen.

Vandringspriset till bästa föl delas i fortsättningen ut till det bästa fölet på vår utställning på Gotland,

förutsatt lägst 38 p.

Stuteri Hoksels vandringspris till bästa Gotlandsfödda ponny delas ut till den

bästa Gotlandsfödda ponnyn på utställningen på Gotland.