Shetland Sydost

Utmärkelser och Vandringspriser

Statuter för föreningens utmärkelser finns längre ner på sidan.

 • Årets utställningsponny - delas ut på årsmötet 
 • Bästa föl på Gotland - utses på utställning på Gotland, delas ut på årsmötet
 • Stuteri Hoksels vandringspris - utses på utställning på Gotland, priset lämnas ut i samband med utställningen, diplom delas ut på årsmötet.
 • Årets bruksponny - delas ut på årsmötet
 • Årets uppfödare - delas ut på årsmötet

Statuter:


Årets Utställningsponny

Delas ut till den ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som under året deltagit i minst 2 av Shetland Sydosts utställningar under året och där fått den högsta medelpoängen: ponnyns
poäng från utställningarna adderas och delas med antal utställningar där den deltagit.
I de fall där SSS Riksutställning äger rum inom Shetlands Sydost område räknas även resultat därifrån.

Utmärkelsen delas ut utan ansökan.

Om två eller fler ponnyer får samma medelpoäng delas priset mellan dem.


Bästa Föl på Gotland

Delas ut till det högst bedömda fölet på Shetland Sydosts utställning på Gotland under året. Om två eller fler föl får samma poäng avgör domaren vilket av fölen som placeras först.

Utmärkelsen delas ut utan ansökan.


Stuteri Hoksels vandringspris till bästa gotlandsfödda shetlandsponny

vid Shetland Sydosts utställning

Högst belönade gotlandsfödda shetlandsponny vid den årliga utställningen tar en inteckning med början år 2006. Ponnyn ska ej ägas av stuteri Hoksel. 

I det tillhörande albumet inför vinnarna bild och text om årets vinnande ponny på varsin sida.

Vinnaren behåller statyetten under året och återlämnar den och albumet till Shetland Sydosts styrelse senast tre veckor före nästa års utställning.

Vinnaren erhåller ett diplom vid kommande årsmötet.

Priset tillfaller slutligen den shetlandsponny som har flest inteckningar vid utställningen år 2026. 

Föreningen behåller albumet.


Årets Bruksponny

revidering beslutad på årsmötet, finslipning av texten pågår


Årets Uppfödare

revidering beslutad på årsmötet, finslipning av texten pågår

Mottagare av utmärkelser och vandringspriser:


2022

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön
  Eva, Bengt-Olof o Josefina Aronsson
 • Årets bruksponny: Allgunnens Batong
  ägd av Emma Hast
 • Årets Utställningsponny: Almnäs Fjällsippa
  ägd av Susan Fasth
 • Bästa Gotlandsfödda: Fridolf
  ägd av Malin Lundgren


2021

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön,
  Eva och Bengt-Olof Aronsson
 • Årets bruksponny: Gransjöns Krabat, 
  ägd av stuteri Gransjön
 • Årets utställningsponny: Åzkar RS 817
  ägd av Susan Fasth


2020

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön,
  Eva och Bengt-Olof Aronsson
 • Årets bruksponny: Äzzet, ägd av Susan Fasth
 • Årets utställningsponny: ej utdelat
 • Bästa Gotlandsfödda: ej utdelat
 • Bästa föl: ej utdelat


2019

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön,
  Eva och Bengt-Olof Aronsson
 • Årets bruksponny: Gransjöns Ruth,
  ägd av stuteri Gransjön
 • Årets utställningsponny: Xena, ägd av Susan Fasth
 • Bästa Gotlandsfödda: Mariline's Tanzanit,
  ägd av Marika Strömberg
 • Bästa föl: ej utdelat


2018

 • Årets uppfödare: Stuteri Mo, Kurt och Ann-Mari Björkmarker
 • Årets bruksponny: Gransjöns Ruth och Vanilj Mo
 • Årets utställningsponny: Skärgårdens Varenne
 • Bästa Gotlandsfödda: Castiel
 • Bästa föl: Castiel


2017

 • Årets uppfödare: Björkens stuteri, Ann-Christine Lindhe Bruhn
 • Årets bruksponny: Gransjöns Ruth
 • Årets utställningsponny: Apala
 • Bästa Gotlandsfödda: Glorias Concorde
 • Bästa föl: ej utdelat

Kontakta oss

Mejl till styrelsen@shetlandsydost.se når samtliga i styrelsen.

Övriga kontaktuppgifter till styrelsen samt kontaktformulär finns på sidan som heter "föreningen". 


Alla externa länkar på sidan öppnas i ny flik/nytt fönster. 

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna