Shetland Sydost

Aktiviteter i Sydost

Vi arrangerar årligen flera utställningar, under vår, sommar och höst. Merparten av utställningarna är i Småland, men ambitionen är att ha en utställning på Gotland varje år och det kan också hända att det hamnar aktiviteter utanför nämnda landskap, där det finns medlemmar som vill arrangera något.

Vi brukar också bjuda in till bruksaktiviteter och föreläsningar.

Information om alla våra aktiviteter, t.ex propositioner och inbjudningar, finns på den här sidan. 


Har Du, som sydostmedlem, önskemål om andra aktiviteter än de vi planerat? Hör gärna av dig till någon i styrelsen och framför dina önskemål! Föreningen är till för medlemmarna och vi gör vårt bästa för att arrangera det medlemmarna vill ha.

Kallelse till ÅRSMÖTE, lördag den 24 februari 2024, kl 11.00

I Norrhults Folkets Hus och Park, Norrhult

 

  • Årsmötesförhandlingar, dagordning enligt stadgar
  • Utdelning av föreningens utmärkelser
  • Information från styrelsen
    • årets aktiviteter
    • frågor från medlemmarna, mm


Lunch - alla mötesdeltagare bjuds på smörgåstårta och dryck


därefter, ca kl 13

  • Föredrag: Ann-Mari Björkmarker och Eva Aronsson berättar om ponnytrav ur ett uppfödar- och tränarperspektiv, vad man söker hos ponnyn för att den ska bli en bra travponny och hur man tänker som uppfödare av ponnytravare.


Anmälan till årsmötet via formulär: https://forms.gle/PcStnPTTVKZkG3MN8  eller till arsmote@shetlandsydost.se senast den 20 februari

Ange önskemål om vegetarisk smörgåstårta, eller ev allergier, när du anmäler.


Följ oss på distans:
Eftersom vi täcker ett relativt stort område, som inkluderar Gotland, erbjuder vi våra medlemmar att följa årsmötet via Teams. Ange vid din anmälan om du vill delta på detta sätt, så får du en länk innan mötets början. 

Vi ska göra vårt bästa så att även Ann-Maris och Evas föredrag ska gå att följa på distans.


Proposition för Shetland Sydosts utställning i Broakulla den 4 maj 2024

 

Domare: Christina Ivarsson

Plats: Broakulla

Utställningsansvarig: Anna Lundin 0731-510131
Platsansvarig: Ronja Boketta 076-2006277

Anmälan senast: (måndag den 8 april 2024) förlängt till 10 april 2024 

Anmälan kan ske digitalt via Shetland Sydosts webanmälan,
eller via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.

Frågor kan ställas till utstallning@shetlandsydost.se


Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Medlem i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar fullt pris för de två första, därefter 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 3-11, 13-17 samt 19

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Servering finns på utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser:

Minst 35 och max 70 deltagare

Dräktiga ston som ska föla 2024 får ej delta på utställningen

Klass 19, handlerklass anordnas och det är gratis att delta. Anmälan skickas till utstallning@shetlandydost.se, ange handlerns namn och ålder, samt ponnyns namn och registreringsnummer. Sista anmälningsdag är samma som till utställningen.

Katalog i PDF-format skickas till deltagarna via e-post samt läggs ut på föreningens Facebooksida. Tryckta kataloger delas ut på utställningsplatsen.

Följande extra hederspriser delas ut, förutsatt att minst 2 ponnyer konkurrerar om respektive pris på utställningsdagen:

Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar

Bästa veteran

Bästa färgade (annan färg än svart eller fux)

Bästa gångarter

Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

SSS mätintyg kan utfärdas på den här utställningen.

Proposition för Shetland Sydosts utställning i Norsholm den 6 juni 2024

 

Domare: Elisabeth Ljungstorp

Plats: Norsholm

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131
Platsansvarig: Pernilla Gustafsson, 0704-960032

Anmälan senast: måndag den 6 maj 2024

Anmälan kan ske digitalt via Shetland Sydosts webanmälan,
eller via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.
Frågor kan ställas till utstallning@shetlandsydost.se.


Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder anmäls, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Medlem i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar fullt pris för de två första, därefter 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 1-17 samt 19

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker utomhus på grusbana.

Boxar: Nej

Servering: Enklare servering finns på utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser:

Minst 35 och max 70 deltagare

Klass 19, handlerklass anordnas och det är gratis att delta. Anmälan skickas till utstallning@shetlandydost.se, ange handlerns namn och ålder, samt ponnyns namn och registreringsnummer. Sista anmälningsdag är samma som till utställningen.

Katalog i PDF-format skickas till deltagarna via e-post samt läggs ut på föreningens Facebooksida. Tryckta kataloger delas ut på utställningsplatsen.

Följande extra hederspriser delas ut, förutsatt att minst 2 ponnyer konkurrerar om respektive pris på utställningsdagen:

Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar

Bästa veteran

Bästa gångarter

Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

Proposition för Shetland Sydosts utställning i Björnamo den 29 juni 2024

 

Domare: Morgan Johnsson

Plats: Björnamo, Växjö

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131
Platsansvarig: Ann-Mari Björkmarker, 0702-995420

Anmälan senast: måndag den 3 juni 2024

Anmälan kan ske digitalt via Shetland Sydosts webanmälan,
eller via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.
Frågor kan ställas till utstallning@shetlandsydost.se.


Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder anmäls, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Medlem i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar fullt pris för de två första, därefter 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 1-17

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker utomhus på gräs.

Boxar: Nej

Servering: Enklare servering finns på utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser:

Minst 35 och max 70 deltagare

Katalog i PDF-format skickas till deltagarna via e-post samt läggs ut på föreningens Facebooksida. Tryckta kataloger delas ut på utställningsplatsen.

Följande extra hederspriser delas ut, förutsatt att minst 2 ponnyer konkurrerar om respektive pris på utställningsdagen:

Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar

Bästa veteran

Bästa färgade (annan färg än svart eller fux)

Bästa gångarter

Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

SSS mätintyg kan utfärdas på den här utställningsplatsen.

På utställningsplatsen finns även prova-på-agility, anmälan sker på utställningsplatsen.

Proposition för Shetland Sydosts utställning i Ingelstad den 24 juni 2024

 

Domare: Alf Johansson

Plats: Naturbruksgymnasiet i Ingelstad, Växjö

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131
Platsansvarig: Anna Wall, 079-3007015

Anmälan senast: måndag den 29 juli 2024

Anmälan kan ske digitalt via Shetland Sydosts webanmälan,
eller via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.
Frågor kan ställas till utstallning@shetlandsydost.se.


Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder anmäls, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Medlem i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar fullt pris för de två första, därefter 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 1-17

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker utomhus på grusbana. Kan flyttas in i ridhus vid dåligt väder.

Boxar: Nej

Servering: finns i närheten av utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser:

Minst 35 och max 70 deltagare

Katalog i PDF-format skickas till deltagarna via e-post samt läggs ut på föreningens Facebooksida. Tryckta kataloger delas ut på utställningsplatsen.

Följande extra hederspriser delas ut, förutsatt att minst 2 ponnyer konkurrerar om respektive pris på utställningsdagen:

Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar

Bästa veteran

Bästa färgade (annan färg än svart eller fux)

Bästa gångarter

Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

SSS mätintyg kan utfärdas på den här utställningsplatsen.

Proposition för Shetland Sydosts utställning på Gotland hösten 2024

 

Utställning för flera raser är under planering. Propositionen kommer när alla detaljer är på plats.

Proposition för Shetland Sydosts utställning i Ekenässjön den 12 oktober 2024

 

Domare: Linnea Ornstein

Plats: Ekenässjön, utanför Vetlanda

Utställningsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131
Platsansvarig: Anna Lundin, 0731-510131

Anmälan senast: måndag den 16 september 2024

Anmälan kan ske digitalt via Shetland Sydosts webanmälan,
eller via post till Anna Lundin, Fjelebo 203, 38292 Nybro.
Frågor kan ställas till utstallning@shetlandsydost.se.


Anmälningsavgift: 250 kr, 150 kr för föl vars moder anmäls, skall betalas in på Shetland Sydosts bankgiro 554-7955 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Medlem i Shetland Sydost som anmäler fler än 2 ponnyer betalar fullt pris för de två första, därefter 150 kr/ponny i anmälningsavgift från tredje ponnyn.

Följande klasser anordnas: 1-17 samt 20

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Enklare servering finns på utställningsplatsen.

Särskilda Bestämmelser:

Minst 35 och max 70 deltagare

Klass 20, maskeradklass, anordnas och det är gratis att delta. Anmälan skickas till utstallning@shetlandydost.se, ange handlerns namn och ålder, samt ponnyns namn och registreringsnummer. Efteranmälan till klass 20 tas emot senast måndag 4 oktober 2022.

Katalog i PDF-format skickas till deltagarna via e-post samt läggs ut på föreningens Facebooksida. Tryckta kataloger delas ut på utställningsplatsen.

Följande extra hederspriser delas ut, förutsatt att minst 2 ponnyer konkurrerar om respektive pris på utställningsdagen:

Bästa svenskfödda med svenskfödda föräldrar

Bästa veteran

Bästa färgade (annan färg än svart eller fux)

Bästa gångarter

Bästa sydostägda (ägd av medlem i Shetland Sydost)

SSS mätintyg kan utfärdas på den här utställningsplatsen.

Kontakta oss

Mejl till styrelsen@shetlandsydost.se når samtliga i styrelsen.

Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på
sidan som heter "föreningen". 


Alla externa länkar på sidan öppnas i ny flik/nytt fönster. 

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna