Shetland Sydost

Utmärkelser och Vandringspriser

Statuter för föreningens utmärkelser finns längre ner på sidan.

 • Årets utställningsponny - delas ut på årsmötet 
 • Bästa föl på Gotland - utses på utställning på Gotland, delas ut på årsmötet
 • Stuteri Hoksels vandringspris - utses på utställning på Gotland, priset lämnas ut i samband med utställningen, diplom delas ut på årsmötet.
 • Årets bruksponny - delas ut på årsmötet
 • Årets uppfödare - delas ut på årsmötet

Statuter:


Årets Utställningsponny

Delas ut till den ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som under året deltagit i minst 2 av Shetland Sydosts utställningar under året och där fått den högsta medelpoängen: ponnyns
poäng från utställningarna adderas och delas med antal utställningar där den deltagit.
I de fall där SSS Riksutställning äger rum inom Shetlands Sydost område räknas även resultat därifrån.

Utmärkelsen delas ut utan ansökan.

Om två eller fler ponnyer får samma medelpoäng delas priset mellan dem.


Bästa Föl på Gotland

Delas ut till det högst bedömda fölet på Shetland Sydosts utställning på Gotland under året. Om två eller fler föl får samma poäng avgör domaren vilket av fölen som placeras först.

Utmärkelsen delas ut utan ansökan.


Stuteri Hoksels vandringspris till bästa gotlandsfödda shetlandsponny

vid Shetland Sydosts utställning

Högst belönade gotlandsfödda shetlandsponny vid den årliga utställningen tar en inteckning med början år 2006. Ponnyn ska ej ägas av stuteri Hoksel. 

I det tillhörande albumet inför vinnarna bild och text om årets vinnande ponny på varsin sida.

Vinnaren behåller statyetten under året och återlämnar den och albumet till Shetland Sydosts styrelse senast tre veckor före nästa års utställning.

Vinnaren erhåller ett diplom vid kommande årsmötet.

Priset tillfaller slutligen den shetlandsponny som har flest inteckningar vid utställningen år 2026. 

Föreningen behåller albumet.


Årets Bruksponny

revidering beslutad på årsmötet, finslipning av texten pågår

Årets bruksponny

Delas ut till ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som har samlat bruksmeriter under året på officiella tävlingar i alla ridna och körda tävlingsgrenar (ridsport, körning, travsport, galopp, western, WE, bruksridning, brukskörning osv) samt bruksklasser arrangerade av SSS eller dess regionalföreningar.
Ponnyn får samla max tre resultat från samma gren.
De 5 bästa resultaten räknas och poäng samlas enligt tabell nedan:

Placering - Poäng
1 plac - 10 p
2 plac - 8 p

3 plac - 6 p

4 plac - 4 p

5 plac - 2 p

Övrig placering - 1 p

Clear Round - 1 p

(förtydligande gällande hoppning bedömning A: felfri runda likställs med Clear Round i poängtabellen)


Ansökan ska vara Shetland Sydost tillhanda senast 31/12 det år meriterna gäller.


Årets Uppfödare

Delas ut till uppfödare som är medlem i Shetland Sydost. Meriter räknas för upp till 3 egenuppfödda ponnyer som under året samlat meritpoäng enligt nedan. Poängen adderas för ponnyerna i ansökan, högsta sammanlagda poäng vinner. Meriterna kan samlas under året på premieringar, treårstest och kvalitetsbedömningar i Sverige, utställningar och bruksdagar arrangerade av SSS eller dess lokalföreningar, utställning arrangerad av annan SH-ansluten arrangör samt officiella tävlingar i ridna och körda tävlingsgrenar i Sverige.
För ponny med flera olika meriter gäller att högst tre meriter/ponny får räknas med, varav högst två resultat av samma slag (t.ex två utställningsresultat och en premiering, två travresultat och en utställning, två resultat i sportkörning och en kvalitetsbedömning, två resultat i dressyr och ett i hoppning osv)

Poängskala:

1 poäng

 • Erhållit 35-37 p vid avelsvärdering, utställning eller exteriörbedömning vid treårstest/kvalitetsbedömning, med av SSS godkänd domare.
 • Genomfört officiell rid- eller körtävling på lägst lokaltävling eller motsvarande, oavsett klass, utan att bli utesluten. Avser alla ridna och körda tävlingsformer.
 • Genomfört officiellt galopp-, trav- eller montélopp utan att bli diskvalificerad.

 

2 poäng

 • Erhållit 38-39 p vid avelsvärdering eller utställning med av SSS godkänd domare
 • Erhållit lägst 7,5 p i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen fastställt reglemente
 • Erhållit minst 45 poäng i hoppning eller gångarter vid 3-årstest
 • Varit placerad i officiell tävling i:
  • Lätt C dressyr
  • Lätt D hoppning (ej bedömning A)
  • Sportkörning, lätt klass eller motsvarande
  • Trav eller monté (km-tid under 2,55,0)
  • Galopp
 • Annan riden eller körd tävlingsgren kan beaktas efter ansökan.
 • Kvalat till final vid ungponnychampionat.

 

3 poäng

 • Erhållit 40 poäng vid premiering, avelsvärdering eller utställning med av SSS godkänd domare
 • Erhållit lägst 8,0 i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen fastställt reglemente
 • Erhållit hopp- och/eller gångartsutmärkelse vid treårstest
 • Varit placerad i officiell tävling i:
  • Lätt B dressyr
  • Lätt C hoppning (ej bedömning A)
  • Sportkörning, Msv klass eller motsvarande
  • Annan riden eller körd tävlingsgren kan beaktas efter ansökan.
 • Genomfört fälttävlan med godkänt resultat (ej utesluten)
 • Varit placerad i SM galopp- eller
 • Ha travat med km-tid under 2.35,0
 • Placerad i ungponnychampionatsfinal

 

4 poäng

 • Erhållit 41-42 poäng vid premiering, avelsvärdering eller utställning med av SSS auktoriserad domare
 • A-premierat sto
 • Varit placerad i officiell ridtävling i Lätt A dressyr eller Lätt B hoppning
 • Placerad i sportkörning, Svår klass eller motsvarande
 • Placerad 1-3 i travets årgångslopp för 3-5-åringar.

 

5 poäng

 • Erhållit 43 poäng eller mer vid premiering, avelsvärdering eller utställning med av SSS auktoriserad domare
 • Hingst godkänd enligt rasvisa krav, berättigad till meriten RS
 • ELIT-premierat sto eller hingst
 • Ha travat med km-tid under 2.20,0
 • Erhållit SM-medalj i officiell tävling inom ridsport, körning, travsport eller galopp
 • Placerad i Lätt A hoppning
 • Placerad i lägst Msv C eller FEI-program i dressyr.

 

Ansökan ska vara Shetland Sydost tillhanda senast 31/12 det år meriterna gäller.

Länka gärna till de meriter som finns att hitta på webben. Övriga meriter ska styrkas med kopia eller foto på resultatlista.

Ansökan skickas via e-post till  abjorkmarker@gmail.com

Mottagare av utmärkelser och vandringspriser:


2022

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön
  Eva, Bengt-Olof o Josefina Aronsson
 • Årets bruksponny: Allgunnens Batong
  ägd av Emma Hast
 • Årets Utställningsponny: Almnäs Fjällsippa
  ägd av Susan Fasth
 • Bästa Gotlandsfödda: Fridolf
  ägd av Malin Lundgren


2021

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön,
  Eva och Bengt-Olof Aronsson
 • Årets bruksponny: Gransjöns Krabat, 
  ägd av stuteri Gransjön
 • Årets utställningsponny: Åzkar RS 817
  ägd av Susan Fasth


2020

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön,
  Eva och Bengt-Olof Aronsson
 • Årets bruksponny: Äzzet, ägd av Susan Fasth
 • Årets utställningsponny: ej utdelat
 • Bästa Gotlandsfödda: ej utdelat
 • Bästa föl: ej utdelat


2019

 • Årets uppfödare: Stuteri Gransjön,
  Eva och Bengt-Olof Aronsson
 • Årets bruksponny: Gransjöns Ruth,
  ägd av stuteri Gransjön
 • Årets utställningsponny: Xena, ägd av Susan Fasth
 • Bästa Gotlandsfödda: Mariline's Tanzanit,
  ägd av Marika Strömberg
 • Bästa föl: ej utdelat


2018

 • Årets uppfödare: Stuteri Mo, Kurt och Ann-Mari Björkmarker
 • Årets bruksponny: Gransjöns Ruth och Vanilj Mo
 • Årets utställningsponny: Skärgårdens Varenne
 • Bästa Gotlandsfödda: Castiel
 • Bästa föl: Castiel


2017

 • Årets uppfödare: Björkens stuteri, Ann-Christine Lindhe Bruhn
 • Årets bruksponny: Gransjöns Ruth
 • Årets utställningsponny: Apala
 • Bästa Gotlandsfödda: Glorias Concorde
 • Bästa föl: ej utdelat

Kontakta oss

Mejl till styrelsen@shetlandsydost.se når samtliga i styrelsen.

Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på
sidan som heter "föreningen". 


Alla externa länkar på sidan öppnas i ny flik/nytt fönster. 

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna