Bli medlem hos oss!

Shetland Sydost är en av Sveriges Shetlandssällskaps regionalföreningar.
Du blir medlem i Sydost genom att lösa medlemskap i SSS och ange på din inbetalning att du vill tillhöra Sydost. (skulle du råka skriva Gotland, så är det här du blir medlem...)
Bli medlem – Sveriges Shetlandssällskap (wordpress.com)

Sveriges Shetlandsällskap (SSS) är en avelsorganisation som främjar shetlandsponnyn i Sverige. Som medlem får du:

För år 2023 är medlemsavgiften:

350 kr för enskild medlem
400 kr för familjemedlemskap
400 kr för medlem bosatt i annat land

Hur du gör för att bli medlem hittar du på SSS hemsida, länken kommer här igen:
Bli medlem – Sveriges Shetlandssällskap (wordpress.com)

Och kom ihåg att skriva att Du vill till höra Shetland Sydost på din inbetalning!