Statuter för utmärkelser

Shetlands Sydosts utmärkelser, att dela ut på årsmötet. Meriterna samlas under ett kalenderår och delas ut på det närmast följande årsmötet. För alla priserna gäller att de kan delas om två eller flera ponnyer/uppfödare uppnår samma poäng.

Stuteri Hoksels vpr och Bästa föl, nämnda ovan, avser resultat på utställning på Gotland under året och de delas ut utan ansökan.

Årets utställningsponny

Delas ut till den ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som under året deltagit i minst 2 av Shetland Sydosts utställningar och där fått den högsta medelpoängen: ponnyns
poäng från utställningarna adderas och delas med antal utställningar där den deltagit.
I de fall där SSS Riksutställning äger rum inom Shetlands Sydost område räknas även resultat för denna med.
Priset delas ut utan ansökan.

Årets bruksponny

Delas ut till ponny, ägd av medlem i Shetland Sydost, som har samlat bruksmeriter under året på officiella tävlingar (ridsport, körning, trav, galopp) eller av SSS eller dess regionalföreningar arrangerade brukstävlingar eller bruksklasser vid utställningar.
Ponnyn får samla max tre resultat från samma gren.
De 5 bästa resultaten räknas och poäng samlas enligt nedan:

Placering Poäng
1 10
2 8
3 6
4 4
5 2
Övrig placering 1
Clear Round 1

Ansökan ska vara Shetland Sydost tillhanda senast 31/12 det år meriterna gäller.

Årets uppfödare

Delas ut till uppfödare som är medlem i Shetland Sydost. Meriter räknas för upp till 3 egenuppfödda ponnyer som under året samlat meritpoäng enligt nedan. Poängen adderas för ponnyerna i ansökan, högsta sammanlagda poäng vinner. Meriterna kan samlas under året på premieringar, treårstest och kvalitetsbedömningar i Sverige, utställningar och bruksdagar arrangerade av SSS eller dess lokalföreningar, utställning arrangerad av annan SH-ansluten arrangör samt officiella tävlingar i ridsport, körning, trav och galopp i Sverige.
För ponny med flera olika meriter gäller att högst två meriter/ponny får räknas med.

Poängskala:

1 poäng

2 poäng

3 poäng

5 poäng

Ansökan ska vara Shetland Sydost tillhanda senast 31/12 det år meriterna gäller.

Ansökan, innehållande de meriter som åberopas, skickas till

Ann-Mari Björkmarker
Björnamo Lillegård 3
35592 Växjö

eller via e-post: ann-mari.bjorkmarker (a) shetlandsydost.se
(ta bort mellanslagen och byt ut (a) mot @ )

Meriter som inte går att finna i webstamboken, blå basen eller ridsportens, travets eller galoppens officiella resultatlistor måste styrkas med officiella resultatlistor.