Kort om föreningens historia

Gotlands Shetlandsförening, en regionalförening under Sveriges Shetlandsällskap, grundades 1995 av några shetlandsponnyintresserade på Gotland. Öns shetlandsponnyer började öka i antal och även efterfrågan av aktiviteter. En förening bildades och aktiviteter efter medlemmarnas intresse och önskan börjades anordnas runt om på ön. Föreningen arbetade för att främja avel och användandet av Shetlandsponnyn.

De första åren deltog shetlandsponnyerna på GAPs (Gotlands Alla Ponnyer) utställningar, men år 2000 arrangerades den första egna utställningen i Ekeby änge. Ända fram till 2010 arrangerades en utställning om året i föreningens regi, med undantag från 2007 då Sveriges Shetlandsällskaps RIKS-utställning var på Fårö.

Gotlands Shetlandsförening anordnade även många aktiviteter för barn och ungdomar, Hopp och Lek, Hubertusjakt, Shetlandsponnyns dag, Maskerad- och handlerklasser på utställningarna, agilityträning, precisionskörning och föreläsningar.

I slutet av 00-talet minskade medlemmarna och intresset för aktiviteter. I början av 10-talet var det endast några få eldsjälar kvar och på årsmötet 2012 beslutades det att föreningen skulle vara vilande.

Under 2013 väcktes tanken att återuppliva föreningen och utvidga dess geografiska område till att täcka även sydöstra delen av fastlandet, en region som liksom Gotland haft väldigt få aktiviteter. Efter lite förarbete kallades till nytt årsmöte våren 2014, där deltagarna tyckte att det var en bra idé att utvidga området, för att få ett större medlemsunderlag och möjlighet till fler arrangemang. På höstmötet 2014 fastställdes sedan bytet av namn till Shetland Sydost