Shetland Sydost webanmälan utställning

Här kan du anmäla din ponny/dina ponnyer till Shetland Sydosts utställning.
(det är ett Google-formulär, infogat på sidan, som vi hoppas kommer fungera bra!)
Alla som använder formuläret kommer få en separat bekräftelse på att anmälan är mottagen, till angiven e-postadress. Har Du inte fått någon bekräftelse inom några dagar, eller när anmälningstiden gått ut, hör av dig till utstallning@shetlandsydost.se

 

Till sidans topp

Åter till utställningssidan